Logo Ucloud

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

 ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Основні терміни

 1. Сторінка облікового запису Замовника – веб-сторінка, призначена для управління послугами, що надаються Виконавцем Замовнику, підтримки актуальності контактної інформації Замовника та надання Замовником іншої інформації, необхідної Виконавцю для надання послуг Замовнику. Доступ до сторінки облікового запису Замовника здійснюється за адресою https://ucloud.ua. Доступ до сторінки організовується по захищеному протоколу і тільки після ідентифікації Замовника.
 2. Облікова інформація Замовника – інформація, призначена для ідентифікації Замовника в процесі надання йому послуг. В якості облікової інформації Замовника виступають ПІБ , адреса електронної пошти та контактний номер телефону уповноваженої особи, ім’я користувача (логін), пароль для доступу до сторінки облікового запису Замовника (пароль) і номер договору Замовника.
 3. Рівень доступу уповноваженої особи – один з чотирьох рівнів доступу розмежування прав на користування Послугою, який визначається виходячи з наступних правил для кожного з рівнів. Всі рівні доступу можуть належати різним уповноваженим особам або одній уповноваженій особі в разі необхідності або неможливості призначення таких. Призначення уповноважених осіб є обов’язком  Замовника.
 4. Визначаються наступні рівні, що відповідають можливостям уповноважених осіб в користуванні Послугою, а саме:

Власник Послуги – відповідальна особа з боку Замовника, яка має повний доступ до керування послугою.

Адміністратор послуги – уповноважена особа Замовника, виконуюча обов’язки адміністратора систем\и, яка виконує роботи з налаштування працездатності додатків, що не є предметом договору і несе відповідальність за них, їх використання, та данні які можуть генеруватися та зберігатися ними і знаходяться в полі відповідальності Замовника.

Адміністратор послуги (обмежені права на перегляд) – уповноважена особа Замовника, яка має право доступу до інформації що до Послуги, але не має прав зміни об’єму та складу послуги.

Уповноважена особа фінансової служби – уповноважена особа Замовника з питань документообігу та фінансових взаємовідносин.

1.4.1 Таблиця можливостей уповноваженої особи в залежності від рівня доступу до послуги

Рівень доступу до ПослугиПерелік можливостей взаємодії з Послугою
Власник Послуги1.           Назначати\видаляти додаткових адміністраторів послуги (адміністраторів з обмеженими правами), вносити зміни до складу відповідальних осіб та інформації (що прописані в договорі).2.           Назначати рівень доступу для адміністраторів.3.           Змінювати об’єм послуги (кількісну, шляхом заявки на Технічну Підтримку Виконавця з авторизованої пошти).4.           Змінення кількісних характеристик в рамках замовлених Послуг.5.           Формувати звернення до ТП стосовно працездатності та складу послуги.6.           Замовлення разових та\або періодичних Послуг.7.           Отримання повідомлення на авторизовану поштову скриньку в вигляді листа від ТП стосовно інцидентів або планових робіт на майданчику.
Адміністратор Послуги1.           Змінення кількісних характеристик в рамках замовлених Послуг.2.           Формувати звернення до ТП стосовно працездатності та складу послуги.3.           Отримання повідомлення на авторизовану поштову скриньку в вигляді листа від ТП стосовно інцидентів або планових робіт на майданчику.
Адміністратор Послуги (з правами на перегляд)1.           Отримання прав на перегляд інформації без права внесення змін до складу Послуги.2.           Отримання повідомлення на авторизовану поштову скриньку в вигляді листа від ТП стосовно інцидентів або планових робіт на майданчику.
Уповноважена Особа фінансової служби1.           Формувати звернення до фінансового відділу Виконавця стосовно рахунків, фінансових документів, актів, роз’яснень з питань біллінгу.2.           Отримання повідомлення на авторизовану поштову скриньку в вигляді листа з рахунками, актами або фінансовою інформацією.
 1. Особовий рахунок Замовника – запис, що відображає фінансові взаємовідносини між Виконавцем і Замовником. Особовий рахунок Замовника збільшується на суму платежів, перерахованих Замовником Виконавцю в рахунок передоплати послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, і зменшується на вартість вибраних і підключених Замовником послуг.
 2. Послуга – сукупність серверних, мережевих, програмних, технологічних та інших ресурсів Виконавця, наданих у тимчасове користування Замовнику, а також проведення робіт фахівцями Виконавця для виконання завдань Замовника.
 3. Періодична послуга – послуга, що надається Замовнику постійно протягом часу використання послуги Замовником.
 4. Разова послуга – послуга, що надається Замовнику одноразово.
 5. Тестовий режим – форма надання послуг, при якій послуги надаються без стягнення плати, але з обмеженою функціональністю і протягом обмеженого періоду часу. Тестовий режим призначений для визначення Замовником якості послуги. Можливість використання послуги в тестовому режимі передбачена не для всіх послуг. Для надання певних послуг використовується обов’язкова SMS-верифікація, необхідність SMS-верифікації вказується при підключенні послуги в тестовому режимі. Можливість використання послуги в тестовому режимі і термін дії Тестового режиму вказується в описі послуги.
 6. Комерційний режим – форма надання послуг, при якій послуги надаються на платній основі, в повному обсязі і без обмеження терміну їх надання.
 7. Персональна інформація – відомості, що вказуються Замовником в реєстраційній формі при проходженні процедури реєстрації, а також інша інформація, що розміщується Замовником на сторінці облікового запису Замовника.

2.Порядок надання послуг та порядок розрахунків

 1. У Комерційному режимі послуги надаються тільки після проходження Замовником процедури реєстрації.
 2. Інформація, зазначена Замовником при проходженні процедури реєстрації, використовується Виконавцем при заповненні фінансових документів.
 3. Після правильного і повного заповнення реєстраційної форми Замовникові надається доступ до сторінки облікового запису. Облікові дані Замовник отримує через електронну пошту на адреси електронної пошти уповноважених (авторизованих) осіб Замовника, які зазначені в  Договорі.
 4. Вибір і підключення разових та періодичних послуг здійснюється Замовником самостійно на сторінці облікового запису. Винятком є послуги, надання яких потребує підтвердження Виконавця (умови надання даних послуг вказані в описі цих послуг). Надання періодичної послуги, підключеної Замовником, починається з 00 годин 00 хвилин наступного дня з моменту підключення послуги. Надання разової послуги починається і закінчується в момент її замовлення Замовником. У разі, якщо надання разової послуги передбачає можливість використання Замовником ресурсів Виконавця протягом фіксованого терміну, Виконавець зобов’язаний надавати Замовнику зазначені ресурси протягом зазначеного в описі послуги терміну.
 5. Замовникові надається можливість самостійно призупиняти (блокувати) надання періодичних послуг шляхом зміни відповідних налаштувань на сторінці облікового запису. При призупиненні періодичної послуги,  тарифікація даної періодичної послуги припиняється з 00 годин 00 хвилин наступного дня з моменту внесення змін в параметри.
 6. Замовникові надається можливість самостійно відключити (видалити) періодичну послугу шляхом зміни відповідних налаштувань на сторінці облікового запису.
 7. Замовник самостійно знайомиться зі статистикою наданих йому послуг.
 8. Замовник самостійно здійснює наступні дії: встановлення та забезпечення функціонування прикладного програмного забезпечення, забезпечення інформаційної безпеки.
 9. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати технічні параметри надання Послуг з метою підвищення якості та надійності Послуг, що надаються. У тому числі зміни переліку програм, що надаються, бібліотек, функцій, засобів адміністрування.
 10. Звітний період становить 1 (один) місяць (з першого по останнє число кожного календарного місяця).
 11. У кожному звітному періоді послуги вважаються наданими в повному обсязі і належній якості, якщо у встановлений Договором строк Замовник не надасть Виконавцю письмову мотивовану відмову від прийняття цих послуг. Попередня претензія щодо якості наданих Послуг  може бути відправлена Замовником Виконавцю електронною поштою.
 12. Після закінчення звітного періоду Виконавець створює звітні документи (акт і рахунок – фактура). Датою надання разових та періодичних послуг у звітному періоді є останнє число звітного періоду.
 13. Звітні документи на паперовому носії висилаються Замовнику щомісячно поштою на поштову адресу Замовника. Доставка звітних документів на паперовому носії іншими способами є платною, розмір якої зазначений в додатках.
 14. Для повторного відправлення звітних документів Замовник повинен скласти і відправити Виконавцю електронною поштою запит з точним переліком необхідних документів. Повторна відправка звітних документів на паперовому носії є платною, розмір якої зазначений в  додатках.
 1. Випадки неприпустимості використання Послуги  Замовником.

Наслідки.

 1. Випадками неприпустимості використання Послуги з боку Замовника, вважаються несанкціоновані дії Замовника. Такими випадками є:

3.1.1.  Несвоєчасне надходження оплати за Послуги;

3.1.2. Замовником здійснюються шкідливі дії, спрямовані на платформу Виконавця або сервіси інших клієнтів, обмеження або блокування доступу інших клієнтів до послуг Виконавця;

3.1.3. Замовником здійснюються спроби несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Виконавця;

3.1.4. Замовником здійснюється розповсюдження, шляхом розсилки, електронних повідомлень або розміщення в мережі Інтернет інформації, поширення якої заборонено законодавством України, нормами міжнародного права, а також інформації, поширення якої суперечить нормам моралі і обмежує права і законні інтереси третіх осіб;

3.1.5. Замовником здійснюється розповсюдження шкідливих програм для ЕОМ чи інших прирівняних до них програм для ЕОМ та їх компонентів;

3.1.6. Послуги, надані Замовнику Виконавцем, використовуються Замовником для здійснення дій, що порушують авторські або суміжні права третіх осіб;

3.1.7. Послуги, надані Замовнику Виконавцем, використовуються Замовником для масової розсилки електронних повідомлень як комерційного, так і некомерційного змісту, у разі, якщо розсилка здійснюється без попередньої згоди Замовників або адресатів на отримання даних повідомлень (СПАМ), а також у тих випадках, коли за допомогою такої розсилки, здійснюваної третіми особами, здійснюється розповсюдження реклами товарів, робіт, послуг Замовника або інформаційного ресурсу Замовника;

3.1.8. Замовником порушуються належні Виконавцю авторські права на програму (програми) для ЕОМ, використання якої (яких) здійснюється Замовником на підставі ліцензійного договору (ліцензії) з Виконавцем;

3.1.9. Замовник зберігає інформацію, заборонену законодавством України та нормами міжнародного права. Зберігання матеріалів порнографічного характеру;

3.1.10. Замовник зберігає інформацію, яку отримано неправомірно повністю або частково, захищеною авторським та/або суміжним правом без дозволу володільців цих прав;

3.1.11. Замовник зберігає інформацію, що містить віруси або інші шкідливі компоненти;

3.1.12. Замовник вчиняє дії, направлені на порушення нормального функціонування елементів хмарної інфраструктури та/або мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), а також злому платформи Виконавця;

3.1.13. Замовник вчиняє дії, направлені на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів хмарної інфраструктури та/або мережі Інтернет (комп’ютера, іншому обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація даних на цьому ресурсі.

3.1.14. Замовником вчиняються дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушенням авторського права і (або) суміжних прав третіх осіб.

3.1.15. Майнінг криптовалют.

3.1.16. Без письмового дозволу Виконавця зберігати криптовалюти, або використовувати сервіси для криптовалют.

3.2. При виявленні вищезазначених випадків Виконавець негайно повідомляє Замовника та для забезпечення технологічної безпеки має право зупинити/обмежити надання Послуг до усунення порушень у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов’язань, що не є часом простою та зниженням якості послуг. Таке зупинення Послуг не вважається припинення Договору.

3.3. Виконавець має право зупинити/обмежити надання Послуг під час екстреного проведення відновлювальних робіт роботи платформи в разі аварії.

3.4. Виконавець має право зупинити/обмежити надання Послуг в разі пред’явлення законної вимоги компетентним органом будь-якої юрисдикції, наглядовим, контролюючим або іншим регулюючим органом, будь-яким державним чи іншим компетентним органом.

3.5. У разі пред’явлення претензій, вимог і позовів до Виконавця з боку третіх осіб, пов’язаних з порушенням Замовником будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами цього Додатка, Замовник самостійно приймає всі необхідні заходи до врегулювання можливих суперечок, при цьому Замовник зобов’язався повністю відшкодувати Виконавцю витрати і збитки, пов’язані з компенсацією вищезгаданих вимог, претензій і позовів третіх осіб.

 1. Гарантії та відповідальність

4.1.  Виконавець гарантує надання послуг у належній якості у відповідності з умовами Угоди про рівень сервісу.

4.2. Виконавець не гарантує Замовникові можливість здійснення ним інформаційного обміну з інформаційними ресурсами, доступ до яких через Інтернет тимчасово або постійно неможливий.

4.3. Виконавець не гарантує Замовникові можливість здійснення ним обміну електронними повідомленнями з адресами електронної пошти, занесеними в стоп-лист (спам-лист) служби електронної пошти Виконавця.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування або недоступність сегментів Інтернету, що знаходяться поза зоною відповідальності Виконавця, за допомогою яких Замовником здійснюється доступ до інформаційних ресурсів Виконавця, використовуваним для надання послуг Замовнику.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за тимчасове припинення надання послуг, затримки в термінах надання послуг у разі, якщо надання послуг Замовнику стало неможливим внаслідок несправності обладнання, що не належить Виконавцю, або збоїв в роботі програмного забезпечення інформаційних ресурсів, які не належать Виконавцю.

4.6. Замовник гарантує, що поширення інформації, здійснюване ним з використанням послуг Виконавця, не є незаконним і не порушує права і законні інтереси третіх осіб.

4.7. Замовник несе відповідальність за зміст інформації, що розміщується ним на обчислювальних потужностях і переданої ним по каналах зв’язку в процесі використання послуг Виконавця. До такої інформації належить, зокрема, зміст веб-сайтів, баз даних, інформація, що міститься в електронних повідомленнях, що відправляються Замовником.

4.8. У випадку непрацездатності сторінки облікового запису Виконавець повідомляє Замовника про управління послугами та інформаційними ресурсами, доступ до яких надано Замовнику.

4.9. Виконавець забезпечує фізичну цілісність даних, що зберігаються та обробляються під час надання Послуг. Виконавець не контролює, не гарантує та не бере на себе відповідальність за логічну цілісність даних, яка може бути порушена в наслідок дії факторів, що знаходяться поза зоною контролю Виконавця (наприклад, некоректне функціонування ПЗ, що використовується Замовником, помилки співробітників Замовника та інші). Протидія загрозам логічної цілісності даних (наприклад, шляхом використання системи резервного копіювання та відновлення) знаходиться в зоні  відповідальності Замовника.

 1. Інші умови

5.1. Обмін електронними повідомленнями, відправленими сторонами одна одній по електронній пошті з електронних адрес уповноважених (авторизованих) осіб Сторін, вказаних в Договорі, визнається Сторонами обміном документами та інформацією.

 1. Електронні повідомлення, відправлені Замовником з адрес електронної пошти, відмінних від вказаної в Договорі, не розглядаються Виконавцем, та відповіді на такі повідомлення не даються.
 2. Електронне повідомлення вважається отриманим, з моменту, коли у Сторони, якій адресовано дане повідомлення, з’явилася можливість доступу до нього, а саме з моменту надходження електронного повідомлення на поштовий сервер, використовуваний адресатом для отримання електронної пошти.
 3. Будь-які файли, вкладені в електронне повідомлення (attachments) є невід’ємною частиною даного повідомлення.

Ознайомтеся з нашою презентацією

Компанія UCloud є срібним партнером Microsoft, а також співпрацює з українськими (ВОЛЗ) і європейськими (Fiberax) компаніями для організації каналів передачі даних.